Mikrodiagram
SMS GİRİŞİ
SMSIn_gate.png
Blok Ayrıntıları

Bağlantılar

Bağlantı Açıklama
Giriş 1 No >> Mesaj kabul edilecek numara
Giriş 2 Msg >> Mesaj içeriği
Çıkış 1 Out >> SMS geldiğinde yüksek seviyeli sinyal üretir
Çıkış 2 Fla >> Yeni SMS geldiğinde pulse üreten çıkıştırAçıklamaBlok Penceresi

SMSIn_win.png

Örnek Uygulama

SMSIn_exm.png