Mikrodiagram
Analog İşlevler

PT100 verileriyle algoritma geliştirme

Periyodik analog değer okuma ve toplama