Mikrodiagram
Makro Örnekleri

İçindekiler
8 adet binary değere "mantıksal ve" işlemi uygulanması

"Mantıksal ve" kapısıyla birden fazla blok kullanarak yapılacak kontrol işlemi makro bloğu kullanarak tek blok halinde çözüm üretebilirsiniz.