Mikrodiagram
MİKRO TERMİNAL
konsol.png


Açıklama

Komut Satırları
FBD

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz 1056 FBD=5
Oku 1056 FBD=0

LOCALIP

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz 192.168.2.22 OK
Oku 192.168.2.22

MAC

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz 1B2A3C4D OK
Oku 1B2A3C4D

GATEWAY

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz 192.168.2.1 OK
Oku 192.168.2.1

NETMASK

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz 255.255.255.0 OK
Oku 255.255.255.0

SERVERIP

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz 192.168.2.130 OK
Oku 192.168.2.130

SERVERPORT

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz 502 OK
Oku 502

LISTENPORT

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz 502 OK
Oku 502

GPRS APN

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz internet OK
Oku internet

GPRS NAME

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz user OK
Oku user

GPRS IP

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz 192.168.2.500 ERROR
Oku 162.232.12.2

GPRSPSSW

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz 1234 OK
Oku 1234

VERSION

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz plc_123 ERROR
Oku MP201_E16844_v3.36p4

SERIALNO

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz 123 ERROR
Oku 300010007

CONNECTION

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz 123 ERROR
Oku 6

CSQ

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz 123 ERROR
Oku 25

DEFAULT

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz 1 OK
Oku ERROR

SETTIME

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz 06-11-2013 14:28:14 SETTIME=06-11-2013 14:28:14
Oku 06-11-2013 14:28:25

RESET

Örnek Uygulama:

İşlem Yazılan veri Cevap
Yaz 1 AT+RESET=1
Oku ERROR

ÖZEL KOMUT GİRİŞİ

AT+POWERCOUNT=?