mikrodev iletişim

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) SCADA Sistemi

TESKİ SCADA SİSTEMİ KAPSAMI

Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne yapılan SCADA sistemi; Mikrodev marka yerli RTU ve SCADA yazılımlarının kullanımının yanında debimetre ve klor ölçüm cihazlarının da yerli alternatiflerinin tercih edilmesiyle %96-98 oranında milli bir SCADA sistemi 2015 yılında kullanıma girmiştir.

RTU330 uzak terminal üniteleri, ViewPlus SCADA sunucuları ile Modbus TCP, IEC 60870-5-104, DNP3 gibi dünyaca kabul görmüş protokoller ile haberleşmektedir. Haberleşme katmanı olarak GSM altyapısı tercih edilmiş olup Mikrodev RTU ürünlerindeki entegre GSM modemler kullanılmıştır.

Depo-Kuyu M2M haberleşmeleri, hidrofor kontrolleri, depo seviye kontrolleri, debi-basınç-klor-bulanıklık-pH ölçümleri, kuyu verim takipleri, sisteme verilen toplam su ölçümleri, pompa çalışma süreleri ve bakım takibi gibi bir çok uygulama sistem üzerinden takip edilebilmektedir.

Teski'de Proje Kapsamında Kullanılan Mikrodev Ürünleri;

Ürün Kategorisi Ürün Kodu Adet
RTU - Remote Terminal Unit RTU330 192 Adet
Genişleme Modülleri XI200.DI32 52 Adet
XI200.DQ16 30 Adet
XI200.AI16 22 Adet
XI200.AQ8 5 Adet
ViewPLUS SCADA Yazılımı 25.000 Tag 250 OperatorClient


TESKİ ‘ye Kurulan RTU Panolarından Örnekler;

Muski_Mikrodev

RTU340 ile Kontrol Edilen Cihazlar;

Yatay ve Dikey Pompa 231 Adet
Hidrofor 30 Adet
Durko Seviye Sensörü 80 Adet
Enelsan Debimetre 45 Adet
ABB Debimetre 16 Adet
Krohne Debimetre 28 Adet
Enelsa Klor Cihazı 23 Adet
Bulanıklık Sensörü 12 Adet
On/Off ve Oransal Vanalar 32 Adet
pH Sensörü 10 Adet
Klor Sensörü 19 Adet

Mikrodev ViewPlus SCADA ile kontrol edilen cihazlar;

Mikrodev RTU330 RTU (Modbus TCP) 192 Adet
Mikrodev MP201 PLC (Modbus TCP) 30 Adet
Schneider PLC (Modbus TCP) 15 Adet
ABB PLC (Modbus TCP) 32 Adet


  •  TESKİ SCADA Ana Sayfası:
Muski_Mikrodev

  •  Süleymanpaşa İlçe Sayfası:
Muski_Mikrodev

  •  Terfi depoları ile kuyular arasında kurulan M2M haberleşme sayesinde depolardaki seviye bilgileri kuyulara iletilir. Dalgıç pompa ve terfi pompalarının çıkışlarında bulunan debimetreler aracılığı ile sisteme verilen sular hesaplanır.
Muski_Mikrodev

  •  Kuyu ve terfi kontrol sayfaları üzerinden pompa, debi, hattan geçen su, kuyu durumu, depo durumu, GSM sinyal durumu, pano batarya durumu, kuyu verimi gibi bilgilere ulaşılabilir.
Muski_Mikrodev

  •  Gerçek zamanlı grafikler sayesinde depo seviyesi, debi gibi bilgilere depo üzerine veya debimetre üzerine tıklanılarak o deponun veya debimetrenin rapor sayfası izlenebilir, kritik durumlarda bu seviyelere tanımlanan alarmlar, alarm sayfasından takip edilebilir.
Muski_Mikrodev

  •  Mahallelere ve bölgelere dağıtılan sulara bölgelerin üzerindeki üretilen su ekranlarına tıklanarak ulaşılabilir. Burada haftalık ve aylık veriler Tekirdağ Su ve Kanalizasyon idaresine sunulur.
Muski_Mikrodev

  •  Temel olarak Modbus TCP protokolü ile haberleşen sistemde; Mikrodev ürünlerinin ve SCADA ‘sının kolay programlanabilirlik ve adaptasyonu sayesinde SCADA ‘ya entegre lokasyon sayısı gün geçtikçe artmaktadır.
Muski_Mikrodev

  •  Alarm özelliği sayesinde alarm oluşan lokasyonda alarmlar izlenebilir, onaylanabilir ve onay notu eklenebilir. Alarm sayfasında ise tüm alarmlara erişilebilir.
Muski_Mikrodev

  •  Raporlayıcı üzerinden grafiksel olarak geçmiş verilere erişmek mümkün. Yukarıdaki raporlayıcıda da 3 terfi pompasının son 2.5 ay içerisindeki sisteme verdiği suyun bilgileri buna örnektir.
Muski_Mikrodev


Mikrodev Bilişim Yazılım Elektronik
San. ve Tic. Ltd. Şti.

TÜBİTAK Mam. Gebze Yerleşkesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi 41700 D Blok No: 37
Gebze - KOCAELİ